معرفی

تاریخچه کمیسیون:

کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری فعالیت خود را از اواخر سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. فعالیت‌های کمیسیون در طی این سال‌ها و بالاخص در دولت یازدهم مشتمل بر مواردی چون تدوین شیوه‌های تعیین اولویت‌های علم و فنّاوری، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای وظایف قانونی شورای عالی عتف و دبیرخانه شورا، تحلیل پیشرفت عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور، تدوین شیوه تعریف طرح‌های کلان ملی، پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و .. بوده است.

عنوان این کمیسیون در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف از "تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری" به "هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری" تغییر یافت. از زمان تشکیل کمیسیون در اواخر سال 1388 تا شهریور ماه سال 1399 تعداد 110 جلسه کمیسیون برگزار شده است.    

اهداف و ماموریت­ها:

فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف

آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری

تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری

و سایر مواردی که از طرف دبیرکل شورا ارجاع داده می­شود.