معرفی

تاریخچه و معرفی کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری

 

کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ‌های علم و فناوری فعالیت خود را از اواخر سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. عنوان این کمیسیون در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف مورخ 23/07/1397 از "تدوین و هماهنگی سیاست ‌های علم و فناوری" به "هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری" تغییر یافت.

شایان ذکر است قبل از سال 1397، کمیسیون تدوین و هماهنگی وظایفی همچون تدوین شیوه‌ های تعیین اولویت ‌های علم و فناوری، تدوین آیین ‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌های مورد نیاز جهت اجرای وظایف قانونی شورای عالی عتف و دبیرخانه شورا، تحلیل پیشرفت عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ‌های اجرایی کشور، تدوین شیوه تعریف طرح ‌های کلان ملی، پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و ... را برعهده داشته است.

کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری از زمان تشکیل در اواخر سال 1388 تاکنون، 116 جلسه کمیسیون برگزار شده است.   

 

به استناد تبصره 2 ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هر یک از کمیسیون‌ های تخصصی می‌ توانند حسب مورد و با تأیید دبیرخانه نسبت به تشکیل کارگروه‌ های تخصصی موقت اقدام نمایند. از آنجایی که تعدادی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری قرار می گیرد مسائل و موضوعات داخلی دبیرخانه بخصوص موضوعات داخلی کمیسیون ­ها است لذا کمیته ­ای با عنوان "کمیته دبیران" در ذیل کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری تشکیل گردید که اعضای آن کلیه دبیران کمیسیون ­های تخصصی می باشند.

از زمان تشکیل کمیته دبیران در سال 1399 تاکنون، تعداد 21 جلسه کمیته برگزار شده است.   

اهداف و مأموریت ­ها:

مطابق با ماده 7 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری ­عبارتند از:

1-    فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف؛

2-    آسیب ‌شناسی و بازنگری فرآیندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری؛

3-    تلفیق و هماهنگ‌ سازی سیاست ‌ها، اولویت ‌ها و برنامه‌ های حوزه علم، فناوری و نوآوری؛

 

سایر مأموریت ­ها

علاوه بر وظایفی که در آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و مأموریت ­های بسیاری است که در قوانین و آیین ­نامه ­های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون­ هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری در اجرای این مأموریت ­ها نیز به کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورا کمک می ­کنند که عبارتند از:

1-    یکپارچه سازی مهمترین چالش ‌ها و نیازهای ملی مرتبط با کمیسیون ­های تخصصی؛

2-    مشارکت در تدوین برنامه ­های علم و فناوری جهت رفع چالش ‌های تعیین شده؛

3-    همکاری در تهیه دستورالعمل ­ها و شیوه نامه ­های مرتبط با وظایف و مأموریت ­های شورای عالی و دبیرخانه؛

4-    تهیه و پیشنهاد شرح خدمات، وظایف و مأموریت­ های کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی عتف؛

5-    تهیه و تدوین گزارش نهایی عملکرد کمیسیون ­ها مبتنی بر تحلیل محتوا، شکل و قالب با ارجاع از دبیرخانه؛

6-     همکاری در تهیه محتوا، مطالب و ارائه ­های دستورهای شورای عالی؛

7-    فراهم سازی زمینه اجرای مصوبات شورای عالی و همکاری در پیاده ­سازی و پیگیری اجرا؛

8-    ارایه مشاوره‌ تخصصی به کمیسیون دائمی از طریق دبیرخانه؛

9-    تهیه گزارش موردی به درخواست دبیرخانه و سایر وظایف محوله از سوی دبیرخانه؛

10-  و سایر مواردی که از طرف دبیرکل شورا ارجاع داده می ­شود.