معرفی

تاریخچه و معرفی کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری

کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ‌های علم و فناوری فعالیت خود را از اواخر سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. عنوان این کمیسیون در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف از "تدوین و هماهنگی سیاست ‌های علم و فناوری" به "هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری" تغییر یافت.

کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری از نیمه دوم سال 1397 به ‌منظور فراهم ­سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف؛ آسیب‌ شناسی و بازنگری فرآیندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری؛ تلفیق و هماهنگ ‌سازی سیاست ‌ها، اولویت‌ ها و برنامه ‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری تشکیل شد. شایان ذکر است قبل از سال 1397، کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ­های علم و فناوری تشکیل­ می ­شد و وظایفی همچون: تدوین شیوه‌ های تعیین اولویت ‌های علم و فناوری، تدوین آیین ‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌های مورد نیاز جهت اجرای وظایف قانونی شورای عالی عتف و دبیرخانه شورا، تحلیل پیشرفت عملکرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ‌های اجرایی کشور، تدوین شیوه تعریف طرح ‌های کلان ملی، پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و ... را برعهده داشته است.

به استناد تبصره 2 ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هر یک از کمیسیون‌ های تخصصی می‌ توانند حسب مورد و با تأیید دبیرخانه نسبت به تشکیل کارگروه‌ های تخصصی موقت اقدام نمایند. از آنجایی که تعدادی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری قرار می گیرد مسائل و موضوعات داخلی دبیرخانه بخصوص موضوعات داخلی کمیسیون ­ها است لذا کمیته ­ای با عنوان "کمیته دبیران" در ذیل کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری تشکیل گردید که اعضای آن کلیه دبیران کمیسیون ­های تخصصی می باشند.

از زمان تشکیل کمیسیون در اواخر سال 1388 تا پایان اسفند ماه سال 1400 تعداد 116 جلسه کمیسیون برگزار شده است.   

 

اهداف و مأموریت ­ها:

فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف؛

آسیب ‌شناسی و بازنگری فرآیندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری؛

تلفیق و هماهنگ‌ سازی سیاست ‌ها، اولویت ‌ها و برنامه‌ های حوزه علم، فناوری و نوآوری؛

و سایر مواردی که از طرف دبیرکل شورا ارجاع داده می ­شود.