اولویت های 1400

تدوین سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور اولین بار در بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی) بیان گردید و بر عهده شورای عالی عتف قرار گرفت. بعد از آن نیز در موارد قانونی مختلف به آن اشاره شده است که می توان به بند 56 قانون الحاق و بند ب ماده 64 برنامه ششم توسعه (هزینه کرد 1 درصد) اشاره کرد که دستگاه ها موظف اند 1 درصد از اعتبارات دستگاهی خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری و در راستای سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری تدوین شده توسط شورای عالی عتف هزینه نمایند. با توجه به اتمام دوره اعتبار سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری دوره قبل، تدوین و بروزرسانی آن در دستور کار دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گرفته است. با استفاده از تجربیات گذشته و پس از بررسی نقاط ضعف اولویت های دوره های قبل، متودولوژی جدیدی برای این منظور توسط تیم تدوین، طراحی شده است که این متودولوژی در جلسات کمیسیون های تخصصی ارائه گردیده است.

در همین راستا و پیرو نشست‌های تیم تدوین و بروزرسانی اولویت‌ها با کمیسیون‌های تخصصی، کاربرگ‌های 3-الف (چالش­ها و اولویت‌های پژوهشی علم و فناوری مرتبط با آنها در بخش­های مختلف) و 4- الف (کلان روندها و اولویت‌های مرتبط با آنها در حوزه‌های هفتگانه علم) جهت تکمیل توسط اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی در لینک زیر قرار گرفته است.

برای ورود به فرم ها اینجا کلیک کنید.

لازم به ذکر است نام کاربری و همچنین کلمه عبور برای ورود اعضای محترم جهت تکمیل فرم، شماره تلفن همراه ایشان می باشد. فایل الکترونیک کاربرگ‌های تکمیل شده پس از اتمام مهلت، جهت انجام اقدامات بعدی در اختیار دبیر کمیسیون قرار خواهد گرفت. مهلت تکمیل کاربرگ ها تا روز شنبه 19/04/1400 می باشد.

تعاریف، معیارهای امتیازدهی و سایر اطلاعات موردنیاز در نظام نامه تهیه اولویت­های پژوهشی ذکر شده است. این نظام‌نامه به همراه کلیه اسناد پشتیبان استخراج چالش ها و کلان روندها در ادامه در دسترس می باشد.

شما می توانید در صورت وجود ابهام با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

-         اشکالات فنی در زمان تکمیل فرم ها - آقای دکتر امینی: 09128443702

-         ابهام در مورد نحوه استخراج چالش ها- آقای دکتر امینی

-         ابهام در مورد نحوه استخراج کلان روندها - خانم دکتر مصطفایی: 09173389673

  

 

 دریافت فایلهای ضمیمه:

- اسناد پشتیبان استخراج چالش ها

- اسناد پشتیبان استخراج کلان روندها

- نظام نامه