دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری|فناوری اطلاعات|جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.

جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.

بسمه تعالی

به استناد قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 11/02/1401 مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره 15815/11-56  تاریخ 31/02/1401)  سامانه ثبت اعتراض در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری غیرفعال شده است.

خواهشمند است جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.