جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.

بسمه تعالی

به استناد قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 11/02/1401 مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره 15815/11-56  تاریخ 31/02/1401)  سامانه ثبت اعتراض در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری غیرفعال شده است.

خواهشمند است جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.