نمایش کتاب

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور ( بخش اول ) آموزش، پژوهش و فناوری در سال 1396

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور ( بخش اول ) آموزش، پژوهش و فناوری در سال 1396
گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور ( بخش اول ) آموزش، پژوهش و فناوری در سال 1396
  • گردآورنده : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱ بهمن ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.