نمایش کتاب

برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاستهای کلی علم و فناوری

برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاستهای کلی علم و فناوری
برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاستهای کلی علم و فناوری
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.