نمایش کتاب

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور (بخش دوم) تحقیق و توسعه

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور (بخش دوم) تحقیق و توسعه
گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور (بخش دوم) تحقیق و توسعه
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.