نمایش کتاب

برنامه ها و اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری- پاییز 1399- گزارش هفتم

برنامه ها و اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری- پاییز 1399- گزارش هفتم
برنامه ها و اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری- پاییز 1399- گزارش هفتم
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۳ مهر ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.