نمایش کتاب

گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان (عملکرد 10 ساله)- گزارش چهاردهم

گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان (عملکرد 10 ساله)- گزارش چهاردهم
گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان (عملکرد 10 ساله)- گزارش چهاردهم
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۳ تیر ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.