نمایش کتاب

گزارش پانزدهم - قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

گزارش پانزدهم - قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
گزارش پانزدهم - قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.