نمایش کتاب

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ، فناوری و نوآوری کشور در سال 1397

گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ، فناوری و نوآوری کشور در سال 1397
گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ، فناوری و نوآوری کشور در سال 1397
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.