نمایش کتاب

گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان. گزارش شانزدهم

گزارش عملکرد  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان. گزارش شانزدهم
گزارش عملکرد  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان. گزارش شانزدهم
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۶ آبان ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.