نمایش کتاب

گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سال 1399

گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سال 1399
گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سال 1399
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۲ تیر ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.