بهداشت لوگو  علوم لوگو

انتخابات نمایندگان انجمن‌های علمی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

روز انتخابات: چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت 1397

ساعت اخذ رأی: 14 الی 16

ساعت شمارش آرا: 16 الی 17

محل برگزاری انتخابات: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، طبقه 15، سالن شهدای جهاد علمی

نکته مهم: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر توسط نماینده انجمن به منظور اخذ برگ رأی ضروری است.