وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

نام انجمن

نام کاندیدا

رزومه

بیوتکنولوژی ایران

دکتر مختار جلالی جواران

مشاهده رزومه

مدیریت پروژه ایران

دکتر حمید زرگرپور

مشاهده رزومه

علوم باغبانی ایران

دکتر کاظم ارزانی

مشاهده رزومه

علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

دکتر بهزاد قره‌یاضی

مشاهده رزومه

روانشناسی تربیتی ایران

دکتر فریبرز درتاج

مشاهده رزومه

آبخیزداری ایران

دکتر سید حمیدرضا صادقی

مشاهده رزومه

ایرانی زبان و ادبیات عربی

دکتر فرامرز میرزائی

مشاهده رزومه

آکوستیک و ارتعاشات ایران

دکتر علی اصغر جعفری

مشاهده رزومه

جمعیت شناسی ایران

دکتر محمد جلال عباسی شوازی

مشاهده رزومه

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاده

مشاهده رزومه

انرژی خورشیدی ایران

دکتر اسماعیل ساعی‌ور ایرانی زاد

مشاهده رزومه

ایمنی زیستی ایران

دکتر بهزاد قره‌یاضی

مشاهده رزومه

مهندسین برق و الکترونیک ایران

دکتر حسن غفوری فرد

مشاهده رزومه

پروبیوتیک و غذاهای سودمند

دکتر مطلبی

مشاهده رزومه

جامعه شناسی

دکتر سیدمحمد امین قانعی راد

مشاهده رزومه

علوم و مهندسی پلیمر ایران

دکتر مهدی نکومنش

مشاهده رزومه

حشره شناسی

دکتر یعقوب فتحی پور

مشاهده رزومه

روانشناسی ایران

دکتر پروانه محمد خانی

مشاهده رزومه

مهندسی زلزله ایران

دکتر محسن غفوری آشتیانی

مشاهده رزومه

زیست شناسی ایران

دکتر محسن شریفی

مشاهده رزومه

ژنتیک ایران

دکتر مختار جلالی جواران

مشاهده رزومه

علوم خاک ایران

دکتر منوچهر گرجی

مشاهده رزومه

فیزیک ایران

دکتر هادی اکبرزاده

مشاهده رزومه

کشت سلول و بافت گیاهی ایران

دکتر علیرضا ایرانبخش

مشاهده رزومه

گل و گیاهان زینتی

دکتر کاظم ارزانی

مشاهده رزومه

ماهیان زینتی ایران

دکتر محمود بهمنی

مشاهده رزومه

مدیریت فناوری ایران

دکتر سید سپهر قاضی نوری

مشاهده رزومه

مدیریت ایران

دکتر مجید قاسمی

مشاهده رزومه

مرتعداری ایران

دکتر حسین ارزانی

مشاهده رزومه

نت ایران ( نگهداری و تعمیرات از سرمایه‌های ملی و بهبود راهبری)

دکتر محمد ریاحی

مشاهده رزومه

هوافضای ایران

دکتر محمد همایون صدر

مشاهده رزومه

عرفان اسلامی ایران

دکتر حکیمه دبیران

مشاهده رزومه

ایرانی مطالعات جهان

دکتر سید محمد مرندی

مشاهده رزومه

ترویج علم

دکتر الهه حجازی

مشاهده رزومه

الکتروشیمی ایران

دکتر حسین غریبی

مشاهده رزومه

بازرسی غیر مخرب ایران

دکتر محمد ریاحی

مشاهده رزومه

فرش ایران

دکتر محمد تقی آشوری

مشاهده رزومه

 حسابداری مدیریت ایران

 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

مشاهده رزومه

 مهندسی مالی ایران

 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

مشاهده رزومه

 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 دکتر سید محمد امین قانعی راد

 

مشاهده رزومه

 مطالعات سازمان ملل متحد

 محمدرضا ضیائی بیگدلی

 

مشاهده رزومه

 

مهندسی بهره‌وری صنعت برق

 

مهندس حسین مهریان اصفهانی

 مشاهده رزومه

 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

 

دکتر علیرضا جلیلی فر

مشاهده رزومه