اولین نشست سراسری نمایندگان دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها و دستگاه‏های اجرایی کشور

 زمان برگزاری: شانزدهم شهریور 1395

مکان برگزاری: مرکز همایش های کتابخانه ملی

مدعوین: این نشست یک روزه در سطح ملی با حضور نمایندگان دستگاه­هایی که با ارسال گزارش عملکرد تحقیقات و فناوری کشور در سال 1393(مربوط به جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) خود در تکمیل گزارش مذکور دبیرخانه شورای عالی عتف همراهی کرده‌اند، برگزار شد.

 

اهداف:

- ایجاد هماهنگی و رفع چالشهای موجود در جهت ارتقا کمی و کیفی گزارش دهی اعتبارات تحقیقات کشور

- تجلیل و قدردانی از زحمات نمایندگان دانشگاهها، پژوهشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور

 

اقدامات انجام شده:

اولین نشست سراسری نمایندگان دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها و دستگاه‏های اجرایی کشور در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با محوریت ایجاد هماهنگی و رفع چالشهای موجود در جهت ارتقا کمی و کیفی گزارش دهی اعتبارات تحقیقات کشور و تجلیل و قدردانی از زحمات نمایندگان دانشگاهها، پژوهشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی عتف، مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی و اعضا و نمایندگان مراکز پژوهشی در سالن همایش سازمان اسناد کتابخانه ملی برگزار شد.

در این نشست از نمایندگان دانشگاه های: تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، پژوهشگاه مواد و انرژی، صنعتی امیرکبیر، زنجان، علوم پزشکی تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین، پژوهشگاه فناوری‏های نوین علوم پزشکی ابن سینا و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، در بخشی از برنامه نشست بصورت نمادین و به نمایندگی سایر دستگاه ها تقدیر و تشکر به عمل آمد.