معرفی

زمان برگزاری: پنجشنبه 16 دیماه 1395

 

مکان برگزاری: فرهنگسرای اندیشه تهران

 

مدعوین:جمعی از عکاسان، کاریکاتوریستها، انیماتورها و سازندگان فیلم کوتاه به همراه مسئولین حوزه علوم، تحقیقات و فناوری 

 

اهداف جشنواره:

دبیرخانه شورای عالی عتف با هدف شناسایی دستاوردها، چالش ها و فرصت‏های حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر هنرمندان عکاس و کاریکاتورنیستها، پویانماها و سازندگان فیلم کوتاه، دومین دوره مسابقه « پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیستها» و اولین جشنواره بین المللی انیمیشن و فیلم کوتاه را در گستره ملی و بین المللی با موضوع محوری چالشها و فرصتهای موجود در پژوهش، فناوری و نوآوری برگزار کرد که  1500 اثر از هنرمندان 44 کشور جهان در جشنواره پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیستها و 447 فیلم انیمیشن خارجی از 60 کشور دنیا و 153 اثر داخلی در بخش های مختلف جشنواره انیمیشن از جمله فیلم انیمیشن کوتاه، انیمشن دانشجویی، انیمیشن تجربی، انیمیشن سفارشی و تبلیغاتی، انیمیشن اینترنتی و موبایلی، انیمیشن تلویزیونی و فیلم سینمایی به دبیرخانه جشنواره آثار خود را ارسال کردند.