نمایشگاه عکس و کارتون

   برگزاری نمایشگاه عکس و کارتون با موضوع "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیست­ها" که مسابقه سراسری آن توسط دبیرخانه شورا انجام شده است. همچنین برگزاری مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه در محل برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار خواهد شد.