نشست های تخصصی

جدول 3: نشست­های تخصصی دبیرخانه شورای عالی عتف برای هفته پژوهش

 

ردیف

عناوین نشست­های تخصصی

عنوان ستاد تخصصی

نام سخنران

1

نشست کمی­سازی هزینه ­های تحقیق و توسعه در کشور

اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

دکتر سید سروش قاضی نوری، دکتر پریسا علیزاده

2

پنل مکانیزم­های تجاری­سازی فناوری در ایران

مهندس رضا زرنوخی - مهندس محسن ملایری - مهندس مهرداد امانی

3

آشنایی با متدولوژی و روش­‌شناسی تدوین سناریو و آینده­‌نگاری برای صنعت

آینده­‌نگاری و اولویت‌گذاری علم و فناوری

آقای عزیز علیزاده

4

بررسی وضعیت تخصیص منابع پروهشی دولتی و تاثیر آن در رسیدن به هدف 4 درصد GERD

پایش و ارزیابی

دکتر وحید احمدی- دکتر علی ملکی

5

نشست ثبت اختراع در ایران

دانش­بنیان

دکتر مهدی گودرزی- دکتر مرتضی رضاپور