معرفی

زمان برگزاری: یک‌شنبه 14 آذر 1395 ساعت 9:00 تا 11:45

 

مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد، سالن شهید بهشتی


مدعوین:اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون ها 

 

اهداف:این جلسه به دو موضوع مهم توجه داشت:

نخست: چالش‌های پیش‌روی شورای عالی عتف و راهکارهای افزایش اثربخشی شورا؛

دوم: استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی کمیسیون‌ها؛

 

    اقدامات انجام شده:

 برای دستیابی به اهداف جلسه، پرسش‌نامه و سوالات مصاحبه به گونه‌ای که دارای کمترین تداخل و بیشترین جامعیت باشد، طراحی شد. 

اخذ و تحلیل نظرات افراد حاضردر جلسه.

جلسه هم‌اندیشی مطابق با برنامه‌های مشخص شده در برنامه‌زمان بندی برگزار گردید. در ابتدا گزارشی توسط دبیرکل شورا در موضوعات زیر ارائه شد:

-        معافیت‌های مالیاتی پژوهش؛

-        افزایش سهم تحقیقات از GDP؛

-        تصویب شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف؛

-        تصویب اساس‎‌نامه دبیرخانه شورای عالی عتف؛

-        تثبیت موضوع پایش و ارزیابی علم وفناوری کشور در شورا؛

-        گنجاندن مفادی در راستای توسعه علم وفناوری در برنامه ششم توسعه.

ارائه خانم دکتر عباسی در خصوص انسجام خط مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 پنل پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای دکتر احمدی، دکتر فصیحی و دکتر الیاسی