اخبار

پانزدهمین نشست تخصصی کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

پانزدهمین نشست تخصصی کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف در روز چهارشنبه 99/04/11 در محل دبیرخانه شورا به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، گزارش جایگاه علم و فناوری ایران در جهان توسط خانم دکتر فرنودی ارائه شد. علاوه بر این خانم دکتر قناد به ایراد گزارش سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات کشور (سیماک) پرداختند. در خصوص این دو گزارش، مقرر شد نتیجه نهایی جهت ارائه به شورای عالی عتف در اختیار دبیرخانه قرار گیرد. 

همچنین هشت اولویت کاری برای سال 99 تعیین شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱
تعداد بازدید : ۶۹۱