اخبار

در نشست خبری مجازی پارک های علم و فناوری منتخب کشور اعلام شد:

تولید روزانه ۵۲ هزار لیتر مواد ضد عفونی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تولید روزانه ۵۲ هزار لیتر مواد ضد عفونی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در نشست خبری مجازی پارک های علم و فناوری منتخب کشور اعلام کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا روزانه ۵۲ هزار لیتر مواد ضد عفونی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این نشست دکتر قیصری رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با ارائه گزارشی از فعالیت شرکت های مرتبط با پیشگیری از ویروس کرونا گفت: در این مدت ۳۰ شرکت فناور روزانه ۵۲ هزار لیتر مواد ضد عفونی، ۱۹ هزار ماسک نانو، ۱۵۰ هزار ماسک سه لایه و ۷۲ دستگاه و تجهیزات بیمارستانی و تنفسی تولید کردند. رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مواردی از قبیل تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اعطای گرنت های حمایتی در تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور، توسعه منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور و صندوق های پژوهش و نوآوری، و حضور حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم در مجامع تصمیم گیری ملی در حوزه های اشتغال، تولید و اقتصاد و همچنین حضور پارک ها در مجامع استانی به عنوان پیشنهاداتی برای راهکار بهینه فعالیت آینده این شهرک و همچنین سایر پارک های علم و فناوری کشور عنوان کرد. شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در ۵۲۰ هکتاربنا شده و ۳ پارک علم و فناوری، ۱۰ مرکز رشد، ۵۴۱ شرکت فناور و ۷۳۵۰ نیروی شاغل در آن فعالیت میکنند.

۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۹۹۶