اخبار

دبیرکل شورای عالی عتف:

به‌کارگیری برنامه‌های علم و فناوری استانی در برنامه هفتم توسعه

به‌کارگیری برنامه‌های علم و فناوری استانی در برنامه هفتم توسعه
دبیر کل شورای عالی عتف گفت: چگونگی تدوین برنامه‌های علم و فناوری استانی و نحوه به‌کارگیری این برنامه‌ها در برنامه هفتم توسعه در جلسه کمیسیون این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر مسعود برومند روز پنجشنبه 99/04/26 پس از برگزاری یکصد و نود و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون دائمی عتف در مورد گزارش جلسه ماه گذشته این شورا و مصوبات آن بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه سه موضوع مورد بحث قرار گرفت، گفت: یکی از این موضوعات، اتصال بخش عرضه و تقاضای فناوری در کشور به خصوص در شرایط فعلی بود.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه، افزود: چگونگی تدوین برنامه‌های علم و فناوری استانی و نحوه به کارگیری این برنامه ها در فرایند تدوین برنامه های ملی پژوهش و فناوری کشور به خصوص برنامه هفتم توسعه یکی از مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی عتف بود.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه دل نگرانی‌های برای خروجی دقیق این برنامه ها وجود داشت و بر اساس تصمیم‌های گرفته شده، نتایج برنامه ریزی استان ها با آنچه از جانب دستگاه ها فراهم می شود در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی، تلفیق و تهیه اولویت‌ها قرار گیرد.

به گفته برومند، طرح «تولید و توسعه اشتغال پایدار» موسوم به «تاپ» از جانب وزارت صمت برای ایجاد فضا و بستر عرضه و تقاضای اجرای پروژه های فناوری مبتنی بر نیاز شرکت های کوچک و متوسط کشور مطرح شده است که در جلسه امروز شورای عالی عتف بخش نخست این طرح بررسی شد.

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳
تعداد بازدید : ۵۴۱