اخبار

به منظور دستیابی به اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد:

پهنه های علم و فناوری در استانها ایجاد می شود

پهنه های علم و فناوری در استانها ایجاد می شود
پهنه های علم و فناوری به منظور تجمیع امکانات، ظرفیتها و قابلیتهای نوآورانه منطقه ای برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در استانها ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، رویکرد جغرافیایی و منطقه ای به نوآوری و تحلیل آن، بیانگر این امر است که گروهی از بازیگران و نقش آفرینان فعال در حوزه نوآوری اعم از بنگاه‌ها و شرکتهای تولیدی و خدماتی، دانشگاه‌هاو مراکز پژوهشی نهادهای واسطه ای و... در یک محیط در هم تنیده با هم تعامل و همکاری کرده و ماحصل این همکاری، ارتقاء شاخص های اقتصاد دانش بنیان در منطقه خواهد بود. 

در همین راستا ، مناطق با توجه به عملکرد فعالان و بازیگران و براساس شاخص های اقتصاد دانش بنیان از نظر نوآوری به مناطق نوآور، درحال گذر، کمتر نوآور دسته بندی می‌شوند. یکی از راهکارهای فراهم‌سازی شرایط ارتقاء نوآوری در مناطق، ایجاد هم‌افزایی از طریق تجمیع امکانات و ظرفیتهای نوآوری در نواحی مستعد می‌باشد.

بنابراین گزارش  پهنه‌های علم و فناوری پیرامون مراکز علمی تحقیقاتی صنعتی داخل محدوده شهرها به منظور زمینه سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر موثر در ایجاد حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری برتر ایجاد می‌شوند. محدوده پهنه‌های مذکور متناسب با ظرفیتهای کالبدی و ترافیکی منطقه، میزان تقاضا، تناسب با فعالیت، محدودیت‌های توسعه و منابع تعیین می‌گردد.

دبیرخانه شورای عالی عتف با هدف زمینه‌سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر و بازیگران اکوسیستم نوآوری، فراهم سازی شرایط ایجاد پهنه‌های علم و فناوری در مناطق مستعد را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به تدوین و نهایی سازی ضوابط مکان یابی و استقرار شرکتها، موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها اقدام نمود همچنین آیین نامه اجرایی تاسیس و توسعه پهنه ها و مناطق ویژه علم و فناوری در جلسه شورای عالی ارائه و پس از تایید ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است.

فرایند تاسیس و توسعه پهنه های علم و فناوری براساس مصوبات فوق به صورت زیر خواهد بود:

یک) فرایند شناسایی و تایید پهنه های علم و فناوری در کلانشهرها: استانداریها پیشنهاد ایجاد پهنه علم و فناوری در استان را با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای پهنه با طرح توجیهی و با توجه به شاخصها و الزامات تایید پهنه  به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه میدهند. دبیرخانه شورا پس از بررسی درخواست ایجاد پهنه در دبیرخانه شورا موضوع را در دستور کار کمیسیون دائمی شورای عالی عتف قرار میدهد که پس از تایید در کمیسیون دائمی شورا به کمیسیون ماده 5 استان(کمیسیونی که بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در هر استان شکل گرفته و وظیفه آن بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر یک از شهرهای استان می باشد) ارسال و درصورت تصویب جهت تایید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه خواهد شد.

دو ) فرایند شناسایی و تایید پهنه های علم و فناوری در غیر کلانشهرها : استانداریها پیشنهاد ایجاد پهنه علم و فناوری در استان را با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای پهنه با طرح توجیهی و با توجه به شاخصها و الزامات تایید پهنه  به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه میدهند. دبیرخانه شورا پس از بررسی درخواست ایجاد پهنه در دبیرخانه شورا موضوع را در دستور کار کمیسیون دائمی شورای عالی عتف قرار میدهد که پس از تایید در کمیسیون دائمی شورا جهت تایید نهایی به کمیسیون ماده 5 استان ارائه خواهد شد. 

 
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۸
تعداد بازدید : ۹۱۳