اخبار

بیستمین جلسه کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد

بیستمین جلسه کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد
بیستمین جلسه کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی عتف به صورت مجازی در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، ارائه گزارش "بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات فضای کسب و کار 2020" و طرح نظرات اعضا در خصوص اولویت کمیسیون با عنوان "نظام اداری، شفافیت و قوانین و مقررات کسب و کار" از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بوده است.

در این جلسه اقدامات کشورهای منتخب در خصوص بهبود فضای کسب و کار به شکل مقایسه‌ای با ایران و بر اساس شاخص های گزارش جهانی کسب و کار 2020 مطرح شد. 

در ادامه خانم دکتر طبیبی به نمایندگی از مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار به تشریح جداگانه شاخص ها و اقدامات انجام شده برای ارتقا جایگاه ایران در گزارش سال بعد پرداختند.

همچنین  در ادامه جلسه مسئله نگاه سیاسی در امتیاز دهی به شاخص های این گزارش مورد تاکید قرار گرفت و اعضا پیشنهاد نمودند تا با نگاه به داخل بررسی شود که آیا بهبود جایگاه ایران در این گزارش، منجر به بهبود فضای کسب و کار در بین صاحبان حرفه و کسب و کارها در کشور نیز شده است یا خیر.

در پایان مقرر شد تا نکات گزراش مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار با گزارش خانم فرنودی که در جلسه قبل ارائه شد ترکیب شود و با جمع بندی نکات ارائه شده توسط اعضا در قالب یک گزراش سیاستی به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال گردد.

گفتنی است این سومین جلسه است که در خصوص اولویت "نظام اداری، شفافیت و قوانین و مقررات کسب و کار" بحث شد تا در نهایت  توصیه های سیاستی در زمینه بهبود فضای کسب و کار در کشور تهیه به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه گردد.

 
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۵۴
تعداد بازدید : ۸۰۴