اخبار

با حضور دکتر سمنانیان مشاور دبیرکل شورای عالی عتف

سومین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی با هدف نهایی‌سازی شرح خدمات کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد

سومین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی با هدف نهایی‌سازی شرح خدمات کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف سومین نشست دبیران کمیسیون­های تخصصی با حضور دکتر سمنانیان مشاور محترم دبیرکل شورا با هدف نهایی­ سازی شرح خدمات کمیسیون­های تخصصی برگزار شد. اهم مطالب مطرح شده در جلسه عبارتند از  1- مهمترین چالش­های ملی و دستگاهی مرتبط با حوزه کمیسیونهای تخصصی 2- پیشنهاد برای مفاد بودجه سال 1400 دربخش تحقیق و توسعه 3- بحث و تبادل نظر در خصوص اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی.

 در این جلسه، ابتدا انتظارات دبیرخانه از کمیسیون های تخصصی شورا ارائه گردید و سپس اعضای حاضر در جلسه بر روی موارد فوق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ارتباط با موضوع استخراج چالش ها و مسائل اساسی کشور که در نیمه دوم سال 1398 در دستور کار کمیسیون ها قرار داشت و هر یک از کمیسیون های تخصصی مواردی را به دبیرخانه ارسال کرده بودند تاکید شد که اول باید محل مصارف این چالش ها و مسائلی که استخراج شده مشخص شود و سپس مشخص کنیم  هر چند سال یکبار این عناوین به روز شود و آیا نیاز به قالب یکسان هست یا نه. در این زمینه مقرر شد در جلسات آتی هر یک  از دبیران کمیسیون­ها مهمترین چالش­های احصا شده ملی و دستگاهی مرتبط با حوزه کمیسیون را ارائه نمایند.

در ارتباط با پیشنهاد مفاد بودجه سال 1400، دکتر گرایی نژاد پیشنهاد کردند ابتدا کمیسیون ها مواد و تبصره های موجود که در ارتباط با حمایت از پژوهش و فناوری هستند را احصاء و مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند و نقاط قوت و ضعف از ابعاد مختلف بخصوص اجرای مواد مورد بررسی قرار گیرد و در پایان اگر کمیسیون ها پیشنهاد جدیدی هم دارند به دبیرخانه بدهند و همه اینها بایستی در قالب فرمت مشخص و قابل تجمیع باشد.

در ارتباط با اخذ مالیات از قرارداهای پژوهشی که این روزها قوانین و آیین نامه های آن در حال اصلاح است، اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آرا تاکید داشتند امروزه پژوهش بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد و اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی آن هم غیر معقول به ذات پژوهش آسیب خواهد زد و درخواست شد که دبیرخانه به طرق مختلف دغدغه های اعضا را به تصمیم گیران این حوزه انتقال دهد.

۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۴
تعداد بازدید : ۴۷۴