اخبار

یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون انرژی شورای عالی عتف برگزار شد

یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون انرژی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در دستور اول این جلسه، ارائه پیشنهادات برای مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شد که طی آن دکتر خاوندی با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ و با عنایت به لزوم احصا عملکرد تبصره های قانون بودجه ۱۳۹۹ تبصره های مرتبط را در جهت ابقا، اصلاح و حذف آنها و یا پیشنهاد تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نمودند و در نهایت با توجه به نظرات اعضا جمع بندی نهایی بدین صورت شد؛

تبصره ۹ بند "ح"

در صورت عدم جذب بودجه سالیانه به سال بعد منتقل شود و به گونه ایی مدیریت شود که در ابتدای سال بودجه به صورت ماهانه در اختیار شورای عالی عتف قرار گیرد.

تبصره ۹ بند "ز"

اولویت بودجه استانی با مراکز آموزش و پژوهشی استان باشد، در غیر این صورت به سایر مراکز استان ها اختصاص داده شود.

در این مورد، مقرر گردید اعضای محترم کمیسیون نظر و پیشنهاد خود را تا تاریخ ۹۹/۰۸/۰۱  به صورت مکتوب برای کمیسیون ارسال نمایند تا جمع بندی نهایی به دبیرخانه ارجاع شود.

عنوان دستور دوم نیز گزارش آخرین وضعیت طرح کلان ملی ذخیره سازی زیرزمینی گاز و ارائه رهنمودهای لازم برای پیشرفت طرح بود که به جلسه آتی موکول شد.

 
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۸
تعداد بازدید : ۷۳۵