اخبار

دبیرکل شورای عالی عتف:

گسترش کمی آموزش عالی در هیچ استانی مدنظر نیست

گسترش کمی آموزش عالی در هیچ استانی مدنظر نیست
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گسترش کمی آموزش عالی در هیچ استانی مدنظر قرار ندارد، اما برای بخشی از استان سیستان و بلوچستان برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از ایرنا، دکتر غلامحسین رحیمی در حاشیه جلسه ۱۹۵ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورای عالی عتف دو موضوع مهم مطرح شد. نخست، برنامه طرح ملی دولت در منطقه مُکران مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که استان سیستان و بلوچستان نقش مهمی در این منطقه دارد.

وی با بیان اینکه آموزش عالی کشور هم برنامه ویژه ای برای این منطقه دارد، افزود: با وجود اینکه گسترش کمی در هیچ استانی مد نظر آموزش عالی نیست، اما برای استان سیستان و بلوچستان در طرح آمایش و ساماندهی موسسات برنامه ویژه ای درنظر گرفته شده است. 

دبیرکل شورای عالی عتف در این باره خاطرنشان کرد: برای دانشگاه های چابهار، ایرانشهر و موسسه آموزش عالی سراوان باید ماموریت ها و گسترش کمی و کیفی را به گونه ای تعیین کنیم که متناسب با سرمایه گذاری جدید در مُکران، نوار ساحلی و نوار شمالی استان باشد.

وی با بیان اینکه در این جلسه شورای عالی عتف، گزارش اولیه برنامه توسعه علم، فناوری و نوآوری استان سیستان و بلوچستان هم بررسی شد، ادامه داد: پارک علم و فناوری جامع استان سیستان و بلوچستان مسوول تهیه این طرح شد.

رحیمی شعرباف ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این برنامه و توجه به برنامه آمایشی که سازمان برنامه و بودجه برای استان سیستان و بلوچستان تهیه کرده است، توسعه علم، فناوری و نوآوری این استان تهیه شود تا بر اساس آن، نهادهای علمی و فناوری، مراکز رشد، واحدهای فناوری و از سوی دیگر شهرک صنعتی و نهادهای تولیدی برنامه جامع برای رشد و توسعه استان در سه حوزه یاد شده، داشته باشند.

ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری 

دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه درباره دیگر دستور جلسه کمیسیون دائمی عتف، اظهار داشت: ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری، دستور جلسه دیگر این کمیسیون بود. در نهادهای علمی شبیه شورای عالی عتف اهمیت هنر، معماری و شهرسازی کمتر مورد توجه قرار داشت.

وی افزود: با توجه به نقش اثرگذار و گسترده هنر در جامعه و نقش معماری و شهرسازی در ساخت و فرهنگ سازی شهرها، این حوزه نیازمند توجه شورای عالی عتف بود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کمیسیون دائمی عتف ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری را تصویب کرد.

 

 

 
۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۰۰
تعداد بازدید : ۷۱۳