اخبار

اتمام فاز صفر طرح های کلان حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی

اتمام فاز صفر طرح های کلان حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دبیرخانه شورای عالی عتف از اتمام فاز صفر طرح های کلان این حوزه خبر داد.

دکتر حسین بنکداری، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورا اظهار داشت: برخی از طرح های کلان  وارد فاز یک شده اند و امیدواریم طی چند سال آینده به تدریج از نتایج این پروژه ها به صورت فازبندی بهره مند شویم.

وی از برگزاری جلسات هماهنگی بین مجریان طرح های کلان در این کمیسیون و نیز جلسات به صورت جداگانه با مجریان طرح های کلان خبر داد و گفت:  برگزاری این جلسات باعث می شود تا مجریان از تجربیات هم استفاده کنند و  نتایج این هم اندیشی ها به صورت گزارش به دبیرخانه شورای عالی عتف گزارش شود.

بنکداری از بررسی آیین نامه طرح های کلان در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با نگرش جدیدی خبر داد و گفت: براین اساس کمیته های راهبری باید با چالاکی بیشتر فعالیت کنند؛ وظایف مراجع نظارتی باید کاملاً شفاف شده و قرارداد ناظرین باید طوری تنظیم شود تا حرکت را ساماندهی کند.

دبیر کمیسیون کشاورزِی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف تعداد طرح های کلان این کمیسیون را پنج طرح عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو در چهار طرح به عنوان دستگاه سفارش دهنده و بهره بردار فعالیت می کند از این رو می توان با برنامه ریزی منسجم  پژوه های وزارت نیرو را در این حوزه در راستای اهداف این طرح های دبیرخانه شورای عالی عتف سوق داد.

وی همچنین با اشاره به تعیین اولویت ها در طرح های مرتبط با وزارت نیرو گفت: بر این اساس قرار است تا اولویت های وزارت نیرو در قالب طرح های تحقیقاتی ذیل طرح های کلان حمایت مالی شوند.

بنکداری با بیان اینکه تغییر و تحولات زیرساختی در  مدیریت طرح های کلان این دبیرخانه ایجاد شده است گفت: در طرح جدید می بایست دستگاه های اجرایی به طور واقعی در اجرای طرح های کلان مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص طرح های کلان گفت: تا کنون ارزیابی طرح های کلان با در نظر گرفتن حضور مؤثر دستگاه های اجرایی انجام گرفته است و در مرحله بعدی باید توجه داشت که مشارکت مالی دستگاه های اجرایی تضمین کننده طرح کلان است. همچنین باید اثربخشی طرح کلان با توجه به نیازهای روز جامعه در نظر گرفته شود.

بنکداری با بیان اینکه اعتبارات طرح های پژوهشی امسال دچار عدم شفافیت شده بود خاطرنشان کرد: این امر فرصت خوبی را فراهم آورد تا با بازنگری ضوابط و آیین نامه های موجود، نقش تسهیل گری را در حوزه های سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرا در نظر گرفت.

 

***لزوم استفاده از بخش تحقیق و توسعه به عنوان رکن سوم مدیریت پروژه طرح های کلان

بنکداری در بخش دیگری از سخنانش سه رکن اساسی بحث مدیریت پروژه طرح های کلان را دستگاه سفارش دهنده، مجری محوری و دستگاه بهره بردار عنوان و پیشنهاد کرد که واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در کنار دستگاه های بهره بردار اضافه شود.

وی با اشاره به وظایف هریک از نهادهای مرتبط با مدیریت پروژه طرح های کلان گفت: تصویب طرح های کلان، مدیریت اجرای طرح، تخصیص و مدیریت منابع و تسهیل گری در خدمات حقوقی و قانونی از جمله وظایف دستگاه سفارش دهنده است؛ همچنین مجری محوری، علاوه بر این موارد یاد شده می بایست در سیاست پژوهی و تصمیم سازی، تعریف و تبیین سبد طرح های کلان و شکست طرح های کلان و نیز مدیریت دانش ایفای نقش داشته باشد.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف اظهار داشت: واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در کنار دستگاه های بهره بردار می توانند در مدیریت و اجرای طرح ها، شبکه سازی ارتباطی در حوزه تحقیقات تخصیص منابع، انتشار دانش و تجاری سازی و به کار گیری نتایج تحقیقات ایفای نقش کند.

انتهای پیام
۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۲۵
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۷۹۱