اخبار

بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای این نشست دکتر میرزایی نژاد به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه گزارش اصلاحات پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرد. در ادامه اعضا به بحث و بررسی تفصیلی طرح سازمان برنامه و بودجه پرداختند. 

با توجه به گستردگی موضوع مقرر شد در جلسه بعد نظرات اعضا جمع بندی، و در قالب یک بسته مشاوره ای به کمیسیون ارسال شود.

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸
تعداد بازدید : ۵۰۳