اخبار

یکصد و سی و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و سی و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در دستور اول این نشست، پیشنهاد تهیه مصوبه قانونی در خصوص هم‌افزائی بخش‌های دست اندرکار جهت تقویت پوشش گیاهی در مراتع و عرصه‌های کم بازده به منظور جهش تولید و کنترل بیولوژیک سیلاب و گرد و غبار در کشور توسط دکتر شریف‌زاده ارائه شد. این موضوع از سوی دبیرخانه به کمیسیون ارجاع داده شده بود. پس از این ارائه، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. جمع بندی نظرات این بود که این موضوع در راستای وظایف و مامورتهای وزارت جهاد کشاورزی است و پیشنهاد می‌شود که موضوع از مجاری قانونی خود دنبال شود. 

دستور دوم تعیین فرایند بررسی پیشنهاده پروژه‌های ثبت شده در سامانه سمات بود که توسط دکتر افتخاری ارائه شد. ایشان توضیح دادند که از لحاظ محل تامین پروژه های ثبت شده در سامانه سمات به دو دسته استانی و ملی تقسیم می شوند. پروژه های با اعتبارات استانی روند مندرج در دستورالعمل بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 را طی می‌کنند و برای طرح هایی که محل تامین اعتبار آنها بودجه های ملی است پیشنهاد دادند در ذیل کمیسیون سه کمیته با نام‌های 1- کشاورزی 2- آب و 3- منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل شود و پروژه های ثبت شده در سامانه در این کمیته ها مورد بررسی قرار گیرد و گزارش کلی آنها در کمیسیون ارائه شود. در این خصوص مقرر شد که در جلسه آتی، گزارش کاملی از طرح‌های وارد شده در سامانه سمات به کمیسیون ارائه شود و پس از آن در خصوص نحوه بررسی این طرح‌ها بررسی شود.

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۳۶۹