اخبار

بیستمین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار شد

بیستمین جلسه کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه دو طرح «تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت های تاریخی - فرهنگی» از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی ریال و طرح «فهم اثرات فرهنگی اجتماعی فجایع طبیعی: با تأکید بر روایت ها و چشم اندازهای فاجعه دیدگان سیل و زلزله» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دانشگاه علم و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفت. 

در مورد طرح اول، در ابتدا دکتر محمدرضا حافظی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مجری طرح به تشریح ضرورت و چرایی اجرای طرح پرداخت. وی یکی از اهداف طرح را استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید متناسب با نیازهای فنی و اجرایی برنامه توسعه برشمرند. در ادامه اعضای کمیسیون در مورد روش پژوهش طرح، تکلیف قانونی بودن طرح، عدم توجه به ابعاد فرهنگی، عدم حضور دستگاه های مرتبط با موضوع در طرح و ... ایراداتی وارد کردند که در نهایت با توجه به ضرورت طرح و کاربردی بودن آن، مشروط به اعمال برخی اصلاحات (به ویژه در بخش روش پژوهش) مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین مصوب شد که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پس از اجرا طرح، خروجی طرح را در قالب گزارشی به کمیسیون ارائه دهد. 

همچنین در مورد طرح «فهم اثرات فرهنگی اجتماعی فجایع طبیعی: با تأکید بر روایت ها و چشم اندازهای فاجعه دیدگان سیل و زلزله»، بعد از بحث و گفتگو بین اعضای کمیسیون؛ اعضا با اشاره به این موضوع که چنین طرحی پیش از این توسط نهاد ریاست جمهوری به کمک دانشگاه تهران انجام شده است و اینکه در حال حاضر موضوع همه گیری کرونا و تاثیرات آن در اولویت است، طرح مذکور را از دستور خارج کردند.

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
تعداد بازدید : ۳۶۹