اخبار

بیست و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

بیست و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این نشست دکتر میرزایی نژاد نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون ارائه‌ای در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای ساختار بودجه دولت با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت مطرح کرد. اصلاحات در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که مسئله اصلی، چهارچوب رفتاری مبتنی بر رعایت قاعده مالی و شفافیت و پاسخگویی است.

در ادامه اعضای کمیسیون نظرات خود را در مورد پیشنهادهای ارائه شده عنوان کردند که مهم‌ترین نقد‌های ایشان بنیادی نبودن اصلاحات و نبود تغییر اساسی در نحوه تخصیص و هزینه بودجه در افزایش درآمدهای دولت از طریق ساماندهی نظام مالیاتی بود.

در پایان مقرر شد در جلسه آتی پیشنهادهایی در قالب گزارش کوتاه از طرف اعضا، به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شود.

 
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶
تعداد بازدید : ۵۸۱