اخبار

در کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد:

ارائه گزارش سالانه عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری دستگاه های عضو کمیسیون

ارائه گزارش سالانه عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری دستگاه های عضو کمیسیون
یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز چهارشنبه مورخ 99/10/3 با دستور ارائه گزارش سالانه عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری دستگاه‌های عضو کمیسیون (وزارت نیرو - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف این گزارش که توسط مهندس درویشی از وزارت نیرو ارائه شد، پیش از این در کمیسیون دائمی شورای ‌عالی عتف ارائه شده بود که بنا به درخواست دبیر کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات و انطباق برخی از حوزه‌های موضوعی مشترک، تصمیم بر این شد که در این جلسه نیز ارائه گردد. 

رئوس مطالب ارائه شده به شرح زیر است: 

-بررسی جریان و ظرفیت مالی پژوهش و فناوری وزارت نیرو با مشخص کردن بازیگران اصلی و ارائه میزان اعتبارات پژوهشی و محل تأمین آن در سال 1399؛

-انطباق فعالیت‌های علم و فناوری با اولویت‌های اعلامی شورای‌عالی عتف و مشخص کردن فعالیت‌های مرتبط با چالش‌های مورد نظر کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

-ارائه نتایج حاصل از اثربخشی اقدامات مرتبط با علم و فناوری با بیان پروژه‌های مهم وزارت‌خانه و نمونه پروژه‌های دارای منفعت؛

-معرفی مگاپروژه‌ها و طرح‌های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری صنعت آب و برق؛

-ارائه پیشنهادات دستگاه در مورد بخش علم و فناوری قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر صرف حداقل نیم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان‌های اجرایی برای امور پژوهش و توسعه فناوری و تدوین چالش‌ها و مشکلات شناسایی شده، برنامه پژوهشی و فناوری کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دبیرخانه عتف و مبادله در چارچوب موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه.

در ادامه جلسه نیز در خصوص مطالب رائه شده بحث شد و مهندس درویشی به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون پاسخ داد.

۶ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶
تعداد بازدید : ۶۹۵