اخبار

در کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران مطرح شد:

بررسی سوابق طرح کلان ملی پیاده سازی فناوری ریلی پرسرعت ملی و نحوه پیگیری آن

بررسی سوابق طرح کلان ملی پیاده سازی فناوری ریلی پرسرعت ملی و نحوه پیگیری آن
در نود و نهمین نشست کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف، سوابق طرح کلان ملی پیاده سازی فناوری ریلی پرسرعت ملی و نحوه پیگیری آن و ارائه راهکار برای تأمین مالی برنامه های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای این جلسه که بصورت مجازی برگزار شد آقای دکتر صفارزاده دبیر کمیسیون تحصصی حمل و نقل و عمران توضیحاتی در خصوص پیشینه طرح قطار سریع السیر ارائه کرد و گفت: این طرح از اولویت‌های کشور در سال 1390 تشخیص داده شد و پس از جلسات متعدد شرح خدمات و مجری آن مشخص شد. با این وجود شرکت راه آهن که بهره بردار اصلی آن است از این طرح حمایت نکرد و اعلام کرد که به طرحی با شرح خدمات محدودتر و رقم کمتر نیاز دارد. 

در ادامه دکتر ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت (مجری طرح) افزود: در طی جلساتی که با شرکت راه آهن انجام شد، مشخص گردید که این شرکت قصد دارد تا شرح خدمات را به سمت یک قرارداد نظارتی برای پروژه راه آهن سریع السیر ببرد که با توجه به این که این کار در شأن دانشگاه نبود، دانشگاه علم و صنعت با انجام این شرح خدمات موافقت نکرد. 

اعضای کمیسیون نیز ضمن تأکید بر اولویت دار بودن طرح کلان ملی قطار سریع السیر درخواست جلسه دیگری با مدیریت جدید شرکت راه آهن داشتند تا نظرات مدیریت جدید راه آهن راه هم در خصوص این طرح جویا شوند. 

همچنین مهندس سعیدی کیا، وزیر سابق راه و ترابری در ادامه افزود: حتی اگر پروژه طرح قطار سریع السیر ادامه پیدا نکند، بایستی مستندات کار تا به این لحظه بایگانی گردد تا اگر در سال های آتی دوباره پروژه فعال شد، مورد استفاده قرار بگیرد. 

موضوع بعدی ارائه راهکار برای تأمین مالی برنامه های پژوهشی بود که در این خصوص اعضای کمیسیون تأکید داشتند تا رایزنی و تلاش برای تأمین اعتبار چند پروژه پژوهشی حیاتی و مهم کشور در حوزه حمل و نقل و عمران از محل صندوق توسعه ملی انجام شود.  همچنین پیشنهاد شد تا ساز و کار اجرایی و نحوه هزینه کرد و نظارت بر بودجه پژوهشی از محل بند ح تبصره 9 مورد بازنگری قرار بگیرد. 

دستور بعدی ارائه گزارش در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی توسط وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه بود که در این خصوص دکتر شکرچی‌زاده رئیس کمیسیون و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: اکثر اعتبارات مشخص شده تخصیص پیدا نکرده است. ایشان برای ارائه گزارش در جلسه آینده کمیسیون اعلام آمادگی کردند.

 
۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶
تعداد بازدید : ۶۰۸