اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

نحوه تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری سال 1400 تا 1404

نحوه تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری سال 1400 تا 1404
در یکصدمین کمیسیون خصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف، نحوه تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری سال 1400 تا 1404 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، ابتدا دکتر شکرچی زاده رییس کمیسیون در خصوص طرح کلان پیاده سازی فناوری ملی سامانه قطار پرسرعت توضیح دادند که پیرو مذاکرات با شرکت راه آهن این شرکت تمایل به حمایت یک نهاد تخصصی زیر نظر و تحت مدیریت خود شرکت راه آهن را دارد که در آن تمام شرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی مرتبط با این موضوع فعالیت داشته باشند. در ادامه دکتر نورزاد توضیح دادند که با توجه به این که شرکت راه آهن یک مجموعه اجرایی و عملیاتی است بهتر است کار پژوهشی به دانشگاه سپرده شود و راه آن در محوریت نباشد. در ادامه پیشنهاد شد تا مدیران راه آهن سوابق پروژه را مطالعه کنند و پیشنهاد خود را در مورد اصل موضوع و شرح خدمات و مجری آن صریحا اعلام کنند تا تصمیم گیری شود. همچنین مقرر شد شرکت راه آهن گزارشی از عملکرد پژوهشی و تحقیقاتی خود را در زمینه های دیگر نیز به کمیسیون ارائه کند.

در خصوص اولویت های پژوهشی و فناوری سال 96 تا 1400 پس از ارائه ای که توسط دکتر صفارزاده دبیر کمیسیون صورت گرفت اعضا بر کلی بودن و تعدد بالای اولویت هایی که در سال 96 تصویب شده و همچنین بر بررسی و ریشه یابی ایرادات و به روزرسانی اولویت ها و ارائه پیشنهادات در جلسه آینده تاکید کردند.

 
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۴۶
تعداد بازدید : ۸۰۰