اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد:

گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت
در یکصد و بیست و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی عتف گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این نشست ابتدا گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت توسط دکتر اسماعیل نژاد به نمایندگی از دکتر ریاحی سامانی، نماینده وزارت ارائه شد. رئوس مطالب ارائه شده به شرح زیر است: 

* مروری بر ارزش‌های بنیادین، راهبردها و سیاست‌های کلان علم، فناوری و نوآوری وزارت نفت؛

* شرح کلی اقدامات معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارتخانه در حوزه علم و فناوری با ارائه گزارش قراردادهای کلان پژوهشی، چارچوب مفهومی نظام‌نامه پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی، راه‌اندازی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت، راه‌اندازی مراکز اقماری نوآوری در دانشگاه‌ها، حمایت از ساخت داخل، توسعه نظام تأمین کالا و تجهیزات، توسعه نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت و نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی از طریق تدوین زیرساخت‌های مقرراتی؛ و

* ارائه گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری شرکت‌های تابعه اصلی و فرعی وزارت نفت شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش و مجموعه‌های تابعه هر یک.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون نظرات خود را در خصوص گزارش ارائه شده بیان نمودند.

سپس دکتر طهوری دبیر کمیسیون در مورد ضرورت به روزرسانی شاخص‌های پایش علم، فناوری و نوآوری کشور که بر عهده دبیرخانه شورای عالی عتف است، توضیحات و تکلیف کمیسیون در این خصوص را شرح دادند. پس از تشریح مدل و پیشنهاد دبیرخانه برای باز طراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور، در سه بخش بررسی نقاط ضعف گزارش علم، فناوری و نوآوری ایران، مروری بر گزارش علم، فناوری و نوآوری ملی پنج کشور منتخب و ارائه الگوی پیشنهادی برای خروجی نهایی تشریح شد.

شاخص‌های پیشنهادی برای بخش‌های محوری (تولید) که مرتبط با کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات است در چهار بخش شاخص‌های دروندادی (تناسب)، شاخص‌های کارایی (برونداد/درونداد)، شاخص‌های اثربخشی (پیامد/هدف) و شاخص‌های سودمندی (آثار / مسائل) تشریح و برای دریافت نظرات اعضاء به مشورت گذاشته شد.

در پایان مقرر شد موارد پیشنهادی و مورد نظر اعضاء در خصوص پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور به دبیرخانه اعلام گردد. همچنین تصمیم گرفته شد تا در جلسه آتی کمیسیون گزارش عملکرد پژوهش، نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شود.

 
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲
تعداد بازدید : ۸۷۴