اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف رخ داد:

بررسی پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در کمیسیون امور فرهنگی

بررسی پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در کمیسیون امور فرهنگی
در بیست و پنجمین نشست کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف، «پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور» مورد بررسی و نظرخواهی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای این نشست دکتر قاضی نوری به تشریح پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور پرداخت. وی نقاط ضعف گزارش های کنونی را در فرایند تهیه گزارش و محصول نهایی آن ارزیابی کرد و الگوی پیشنهادی خود را بر اساس ساختار و محتوا  و انتخاب شاخص ها و مدل های ارزیابی تشریح نمود. در ادامه از کمیسیون درخواست کرد که بر اساس نمودار فرایندی (شامل مسائل و نیازهای حوزه تا پیامدها و آثار آنها) شاخص های تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی را در حوزه کمیسیون استخراج نمایند.

گفتنی است مطابق با ماده (2) آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، دبیرخانه شورا ماموریت دارد به منظور ارائه تصویر واقعی و شفاف از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور، گزارش این بخش را تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال کند و تا کنون در سه سال متوالی این مهم انجام شده است. اما این گزارش نیازمند بازنگری است. در نتیجه دبیرخانه شورا با همکاری کمیسیون های تخصصی شورا در حال پیگیری و اصلاح شاخص های این حوزه است.

بر اساس دستور دوم، طرح «سنجش ملیِ کیفیت یادگیری دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی سراسر کشور» ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از نوع کاربردی و با اولویت طرح همگرایی ملی و اجتماعی و بهبود و ارتقا ارزش ‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی و رفتارهای مدنی به‌ ویژه با رویکرد ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی و غیررسمی و بازآمایی و بازآفرینی کارکرد رسانه است. پس از تشریح طرح توسط مجری، داوران و اعضای کمیسیون نقد ها و سوالات خود را مطرح کردند. در پایان با توجه به نظرات اعضا و پاسخ های مجری طرح و جمع بندی آنها توسط رئیس محترم کمیسیون طرح مورد پذیرش قرار گرفت اما ابهاماتی در مورد اجرای طرح توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و  پرورش وجود داشت که قرار بر آن شد پس از روشن شدن مسئله نظر نهایی کمیسیون به آن دستگاه ابلاغ شود.

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۵۰
تعداد بازدید : ۶۳۸