اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

تعریف طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کلان بررسی شد

تعریف طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کلان بررسی شد
در شصت و هفتمین نشست کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف به استناد ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف، تعریف طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کلان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای این نشست با توجه به اهمیت روز تحقیقات مرتبط با کووید 19، گزارشی از توالی یابی ژنوم کامل ویروس کووید 19 در ایران توسط دکتر حسین نجم آبادی ارائه شد.

در ادامه دکتر عادل آذر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به تشریح نظام نامه تدوین اولویت های پژوهش و فناوری کشور  در افق 1401-1405 پرداخت. در این ارائه ابتدا تعاریف و مفاهیم موجود در نظام نامه از جمله تعریف چالش، ابرچالش، مرز دانش، کلان روند، حوزه های دانشی و غیره ارائه شد تا در مرحله عملیاتی در کمیسیون های تخصصی روی این مفاهیم اتفاق نظر باشد. سپس روش شناسی کار تشریح شد و در پایان به فرم های و کاربرگ هایی اشاره کردند که قرار است در جلسات کمیسیون سلامت تکمیل شوند. این فرم ها شامل کاربرگ های مربوط به فهرست ابرچالش ها و چالش های بخش های مختلف، فهرست کلان روندهای حوزه علم و فناوری، کاربرگ چالش ها و اولویت های پژوهشی علم و فناوری مرتبط با آنها در بخش های مختلف، کاربرگ کلان روندها و اولویت های مرتبط با آنها در حوزه های هفتگانه علم و فرم جمع بندی است. در پایان، موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و بر روی نحوه عملیاتی کردن این روش بحث شد. 

موضوع بعدی تعریف طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کلان بود که مطرح شد. در این ارتباط به استناد ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف،  اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری یکی از وظایف و اختیارات مهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است لذا عناوینی توسط نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح و پس از بحث و بررسی، با پیشنهاد مطرح شدن سه طرح کلان زیر در کمیسیون دائمی و سپس شورای عالی عتف موافقت شد: 1. تولید مواد اولیه دارویی، موثره و کیت های تشخیصی؛ 2. تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته و 3. حمایت از ایجاد، گسترش و نگهداری بیوبانک ها  

در پایان با توجه به اهمیت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در تصمیم گیری های کلان حوزه سلامت در کشور و برای ایجاد هماهنگی بیشتر، با عضویت دکتر دل پیشه رییس دبیرخانه این شورا در کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف به عنوان عضو حقیقی کمیسیون موافقت شد.

 
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۲۴
تعداد بازدید : ۶۹۰