اخبار

بررسی سازکارهای رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری در کمیسیون علوم پایه

بررسی سازکارهای رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری در کمیسیون علوم پایه
در هشتاد و هفتمین نشست کمیسیون تخصصی علوم پایه شورای عالی عتف سازکارهای رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری کشور، بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و تدوین سیاست ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این نشست دکتر سمنانیان رئیس کمیسیون ضمن اشاره به اینکه هر ساله مقام معظم رهبری کلید واژه‌هایی را مطرح می‌کنند و جهت گیری کلی کشور را مشخص می کنند افزود : امسال بحث رفع موانع مطرح شده است، در این خصوص از کمیسیون‌ها خواسته شده به بحث رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری در کشور ورود پیدا کنند و مواردی که اعضا متذکر می شوند در قالب پیش نویس لایحه تنظیم خواهد شد. سپس اعضای کمیسیون به اشاره به برخی از موانع موجود در این زمینه پرداختند که از آن جمله می‌توان به: مشکلات موجود در خصوص مشارکت‌های بین المللی، مشکلات تأمین مواد و دستگاه‌های لازم به دلیل تحریم‌ها، توجه به مقوله تولید علم در کنار توجه به تولید محصول، مسائل مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسادکتری و نیز برخی سیاست‌های نادرست در مورد نحوه مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز علمی، موازی کاری دستگاههای مربط با پژوهش و فناوری، دخالت بی مورد برخی از دستگاهها در امور دانشگاهها و غیره اشاره شد. در این جلسه همچنین دکتر علیشاهی‌ها دبیر کمیسیون به بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در دبیرخانه شورا اشاره شد همچنین تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری که نقطه آغازین و شروع این دو پروژه تعیین چالش‌ها است. و مقرر گردید پس از دریافت نظرات اعضا، کار در قالب کار گروه های چند نفره جمع بندی و سپس در کمیسیون مطرح شود.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۱۹
تعداد بازدید : ۷۲۷