اخبار

در کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی رخ داد:

ارائه گزارش بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

ارائه گزارش بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

در شصت و هشتمین جلسه کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف گزارشی از پروژه بازطراحی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و ساختار تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی  ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در شصت و هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  شورای عالی عتف پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور با حضور دکتر سید سپهر قاضی نوری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) بررسی شد.

در ابتدای این جلسه دکتر نجفی رییس محترم کمیسیون با توجه به اهمیت گزارش پایش و ارزیابی،  نکاتی در خصوص تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت بیان کرد و توضیحاتی در خصوص رویکردهای جدید در اقدامات اثربخش و پاسخگو به نیاز جامعه ارائه نمود که شامل موارد زیر است:

1. تسهیل و تقویت مشارکت تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی همکار و سازمان‌های کارفرمایی؛

2. سنجش اثرات تحقیقات انجام شده در حوزه سلامت؛

3. بازآرایی ارزشیابی تحقیقات و فناوری با رویکردهای نوین و فرایندهای پویا و شفاف؛

4. تهیه نقشه و اولویتهای پژوهشی برای 10 بیماری مهم کشور 

در ادامه دکتر قاضی نوری با اشاره به نکات زیر به ارائه پیشنهاد بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور برای اعضای کمیسیون پرداخت:

- بررسی نقاط ضعف گزارش فعلی در این زمینه شامل نقاط ضعف فرایند و محصول نهایی گزارش؛

- مبنا قرار دادن گزارش کشورهای نروژ و ترکیه به ترتیب در زمینه محتوی و محدوده؛

- تعریف درونداد، برونداد، پیامد و اثرات مورد نظر؛

- ارتباط شاخص ها با سودمندی، اثر بخشی، تناسب و کارایی؛

- تعیین بخش‌های محوری مستخرج از اسناد بالادستی؛

- نحوه انتخاب شاخص‌های مد نظر توسط کمیسیون.

در پایان پس از پرسش و پاسخ  مقرر شد اعضای کمیسیون تا اوایل هفته آینده، نظرات خود در مورد شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری کشور، در اختیار کمیسیون قرار دهند.

در ادامه این جلسه، گزارش ساختار تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دکتر علی دل پیشه، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شد. وی در این گزارش به موارد زیر اشاره کرد:

- تاریخچه شکل‏گیری و فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

- ترکیب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

- آیین نامه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

- چرخه انجام کار در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

- گروه های مدیریتی دبیرخانه؛

- وضعیت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

- اقدامات و دستاوردهای  مهم دبیرخانه.

در انتهای جلسه  نمایندگان منتخب کمیسیون برای عضویت در دو کمیته: 1- هدایت و نظارت؛ 2- علمی و پیگیری،  طرح کلان ملی "تولید مواد موثره دارویی، حد واسط ها و واکنشگرهای لازم جهت تولید دارو و کیت های تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون با عضویت افراد معرفی شده در کمیته ها موافقت نمودند.

۲۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵
تعداد بازدید : ۴۳۷