اخبار

در چهل و دومین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف رخ داد:

بررسی وضعیت حکمرانی نوآوری در فعالیت های علم و فناوری کشور

بررسی وضعیت حکمرانی نوآوری در فعالیت های علم و فناوری کشور

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای این نشست که به صورت ویدیوکنفرانس برگزارش شد آقای سهراب آقازاده در خصوص چهارچوب حکمرانی نوآوری در کشور و بررسی وضعیت ایران به ارائه گزارش پرداخت که طی آن ابعاد نظام ملی نوآوری مورد بحث قرار گرفت و نسل های حکمرانی نوآوری و فرایند های اصلی در حکمرانی نوآوری طبق موارد زیر مطرح شد.

1: کمبود نهادهای تخصصی تصمیم سازی و مراکز مشاوره در سیاست گذاری نوآوری

2: ضعف فرهنگی جامعه در زمینه های کار گروهی، رعایت مالکیت فکری و عزم ملی در زمینه تولید و نوآوری

3: فقدان مدل جامع سیاست گذاری نوآوری و عدم همسویی سیاست های بخش های علمی، صنعتی، R&D ، کارآفرینی و ...

4:  فقدان آرامش فکری محققان نسبت به زندگی حال و آینده و پدیده فرار مغزها

5: ایزوله بودن نظام ملی نوآوری از سیستم های پیرامونی و عدم تدوین سیاست های لازم در خصوص تعامل نظام مند کارکردهای دولت در مدیریت فناوری

6: کمبود سرمایه های ریسک پذیر و کمبود میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران

7: عدم هماهنگی مرجعیتی در بخش های مختلف NIS و عدم پیوند نتایج سیستم ملی نوآوری با اهداف چشم انداز ملی

8: کمبود سیستم های نظارت بر اجرا، ارزیابی فناوری و لحاظ بازخورد آن در تدوین سیاست های جدید

 در ادامه اعضا کمیسیون به بررسی موضوع و اعلام نظرات پرداختند و راهکارهای  زیر برای افزایش کارآمدی حکمرانی نوآوری در ایران اعلام شد:

1: تفکیک وظایف نهادهای مختلف مانند تفکیک نقش ها و کارکردهای شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

2: یکپارچه کردن اسناد بخشی و اسناد ملی توسعه علم و فناوری کشور از طریق نقش و جایگاه شورای عالی عتف

3: پررنگ تر کردن نقش و جایگاه بخش صنعتی کشور در سیاست گذاری نوآوری کشور به ویژه در شورای عالی عتف و ایجاد یکپارچگی میان فعالیت های وزارت علوم و وزارت صنایع در زمینه حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، حمایت از شرکت های زایشی و فناوری محور با استفاده از ایجاد آژانس ها و موسسات مشترک میان دو وزارت خانه

4: بالا بردن دانش و فرهنگ سیاست گذاری نوآوری از طریق توسعه دوره های آموزشی مربوطه، برگزاری همایش ها، انتشار اسناد مرتبط و فرادستی و ...

5: توسعه کانون های تفکر در حوزه سیاست گذاری نوآوری و ایجاد یکپارچگی مفهومی در حوزه نوآوری میان نهادها و وزارت خانه های ذینفع از طریق ایجاد کانون های تفکر فرا وزارت خانه ای و توسعه کانون های تفکر خصوصی

6: ایجاد و توسعه آژانس های تخصصی برای پیاده سازی برنامه های توسعه نوآوری در سطح ملی و در درون وزارتخانه ها که فارغ از چارچوب های سنتی موجود و تا حدودی با آزادی عمل بیشتر، اقدام به پیاده سازی برنامه های حمایت از نوآوری بپردازند و وظایف پیاده سازی سیاست ها و تدوین برنامه ها و اجرای آن ها را بر عهده بگیرند.

7: ایجاد نهاد ارزیابی فرابخشی برای بررسی و ارزیابی سیاست های اجرا شده و یادگیری از سیاست های گذشته در درون ساختار شورای عالی عتف و دارای توجیه قانونی برای دریافت شاخص های مربوطه از وزارتخانه ها و نهادهای ذینفع

8: استفاده از کمیته های تخصصی با حضور افراد بخش خصوصی و دولتی برای ارزیابی فرآیند و نتایج سیاست های نوآوری در ارتباط نزدیک با شورای عالی عتف

9: شکل گیری نظام یادگیری سیاستی با استفاده از سازوکارها و ابزارهای لازم برای ایجاد نظام یادگیری سیاستی مانند مستندسازی تجارب، شبکه های اطلاعاتی سیاست گذاری، بانک های اطلاعاتی علوم، فناوری و نوآوری و ...

لازم به ذکر است احصاء وضعیت "حکمرانی در فعالیت های علم و فناوری کشور" در دستور کار کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی قرار گرفته است و در این جلسه بررسی وضعیت حکمرانی نوآوری در فعالیت های علم و فناوری کشور مطرح شد.

 
۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۱۹
تعداد بازدید : ۶۹۸