اخبار

هفدهم مرداد، روز خبرنگار گرامی باد

هفدهم مرداد، روز خبرنگار گرامی باد

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد.

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.

 و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

روز خبرنگار گرامی باد!

۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۵۲
تعداد بازدید : ۸۴۸