اخبار

در یکصد و سی و دومین جلسه کمیسیون صنایع رخ داد:

ارائه گزارش جمع‌بندی کمیسیون در خصوص چالش‌ها و اولویت‌های پنج سال آتی علم، فناوری و نوآوری مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون

ارائه گزارش جمع‌بندی کمیسیون در خصوص چالش‌ها و اولویت‌های پنج سال آتی علم، فناوری و نوآوری مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه جمع‌بندی کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون در خصوص به روزرسانی اولویت‌های علم، فناوری و نوآوری کشور ارائه شد. موضوع به روزرسانی اولویت‌های پژوهش و فناوری از مأموریت‌های اصلی شورای عالی عتف است و تاکنون چندین بار در کمیسیون مطرح شده است و اعضای کمیسیون نیز نظرات تخصصی خود را بیان و در سامانه مربوطه ثبت کرده‌اند. حاصل نظرات اعضای کمیسیون 34 چالش و حدود 235 اولویت در ذیل آنها بود که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انجام کار کارشناسی در سه بخش صنعت؛ معدن و صنایع معدنی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفیق صورت پذیرفت. در این جلسه نتایج کارگروه‌ها توسط دکتر طهوری، دبیر کمیسیون ارائه و اعضای حاضر نظرات تکمیلی خود را مطرح نمودند. در فرآیند بررسی‌ها تعداد چالش‌ها به 16 و تعداد اولویت‌ها به 59 اولویت رسیده است. همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای تکمیل روندهای شکل‌دهنده آینده و اولویت‌های ذیل آنها نیز برگزار شود. شایان ذکر است که نتایج این کارگروه‌ها در کنار چالش‌ها و اولویت‌های  استخراج شده قبلی، اولویت‌های پژوهش و فناوری پنج سال آتی کمیسیون را پوشش خواهد داد.

۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰
تعداد بازدید : ۱۶۵