اخبار

مدیریت انرژی و مدیریت آب دو ابرچالش‌ اصلی حوزه انرژی کشور

مدیریت انرژی و مدیریت آب دو ابرچالش‌ اصلی حوزه انرژی کشور

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف به بررسی ابر چالش‌ها، چالش‌ها، کلان روندها و اولویت‌های پژوهشی حوزه انرژی کشور در افق 1401 تا 1405 اختصاص داشت. در این جلسه، نتایج آماری کابرگ‌های تکمیل شده توسط اعضای کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همچنین اعضای کمیسیون به بیان نظرات تکمیلی خود در این باره پرداختند. 

دو موضوع مدیریت انرژی و مدیریت آب به عنوان ابرچالش‌های حوزه انرژی کشور بر شمرده شدند و مباحثی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی، کربن زدایی و محیط زیست بسیار مورد تاکید قرار گرفتند. دکتر توفیقی داریان، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، فناوری‌های ازدیاد برداشت از منابع را جز اولویت‌های مهم وزارت نفت دانست. همچنین دکتر علی آبادی، مدیر عامل شرکت مپنا، فناوری‌های ذخیره انرژی را به عنوان اولویتی مهم در مدیریت انرژی مطرح نمود. دکتر حمید امیدوار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز بر اهمیت فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن تاکید کرده و دکتر محمد رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز خواستار توجه به مسائل تغییر اقلیم در اولویت‌های پژوهشی مربوط به حوزه انرژی شد.

در نهایت با اخذ نظر از اعضای کمیسیون، مقرر شد کارگروهی برای جمع‌بندی مواد مطرح شده تشکیل شود و نظر نهایی کمیسیون انرژی در مورد اولویت‌های پژوهشی کشور به دبیرخانه شورا ارسال شود.

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
تعداد بازدید : ۸۱۷