اخبار

در کمیسیون انرژی شورای عالی عتف صورت گرفت:

بررسی روندهای تحقیق و توسعه جهانی در حوزه انرژی

بررسی روندهای تحقیق و توسعه جهانی در حوزه انرژی
در یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیسیون انرژی شورای عالی عتف «روند تحقیق و توسعه جهانی در حوزه انرژی» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه دکتر سید مرتضی احمدی، کارشناس کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف به ارائه گزارشی از وضعیت انرژی جهانی در دهه گذشته و روندهای تحقیق و توسعه در پیش گرفته شده توسط کشورهای مختلف جهان پرداخت. اهم مطالب مطرح شده به قرار زیر بود:

مصرف انرژی بشر در حال افزایش است و مقدار ان در 30 سال آینده به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید.

سوخت‌های فسیلی همچنان به عنوان منبع اصلی انرژی بشر مطرح خواهند بود اما الگوی آن‌ها تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر، نفت و ذغال سنگ به عنوان منابع اصلی انرژی اولیه بشر مطرح هستند که ظرف سی سال آینده جای خود را به گاز طبیعی خواهند داد. 

فناوری‌های Carbon Capture and Storage در آینده بشر نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد نمود. همچنین انرژی زیست توده نیز در آینده انرژی جهان، نقش بسیار موثری را خواهد داشت.

انرژی هسته‌ای همچنان به عنوان یکی از منابع مهم انرژی مطرح است و با بازگشت ژاپن به این حوزه پس از حادثه راکتور فوکوشیما، بیش از پیش نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، میزان بودجه تحقیق و توسعه روی این موضوع نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته است. 

انرژی‌های تجدیدپذیر نیز طی سال‌های آینده سهم بیشتری از تامین انرژی بشر را بر عهده خواهند داشت و حدود 10 درصد از سبد انرژی اولیه جهانی را تشکیل خواهند داد. 

عمده‌ترین چالش انرژی‌های تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی، بحث ذخیره‌سازی این انرژی‌ها است. 

فناوری‌های مختلف ذخیره‌سازی و نیز انرژی هیدروژن برای توسعه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر مورد نیاز هستند.

در بحث تحقیق و توسعه حوزه انرژی، بیشترین بودجه جهانی به بهینه‌سازی فناوری‌های موجود اختصاص یافته‌اند.

انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی‌ هسته‌ای و Cross-cutting از جمله موضوعات داغ تحقیق و توسعه حوزه انرژی  هستند.

در پایان اعضای کمیسیون انرژی ضمن قدردانی از این ارائه، استفاده از آن در اتخاذ تصمیمات و تعین اولویت‌های پژوهشی حوزه انرژی را لازم دانستند.

۲ مهر ۱۴۰۰ ۰۲:۴۹
تعداد بازدید : ۴۵۴