اخبار

تدوین پیش نویس برش علم و فناوری برنامه هفتم در دبیرخانه آغاز شد

تدوین پیش نویس برش علم و فناوری برنامه هفتم در دبیرخانه آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف نهمین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی با حضور دکتر سمنانیان مشاور دبیرکل شورا با هدف هماهنگی در راستای تدوین برش علم و فناوری برنامه هفتم برگزار شد. اهم مطالب ارائه شده شامل 1- هماهنگی در راستای تدوین برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه 2- تصمیم‌گیری در خصوص اعضای حقیقی غیر فعال کمیسیون‌های تخصصی و 3- بررسی نحوه ورود به مهمترین مسائل روز کشور بود.

نظر به مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شده بود با توجه به ظرفیت، دانش و تجربه موجود در دبیرخانه شورای عالی عتف و کمیسیونهای تخصصی آن، پیش‌نویس برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه کشور در قالب ساختار مصوب تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های مختلف در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه و تدوین شود. پیش‌نویس طرح مذکور با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهیه خواهد شد. در ادامه دکتر قاضی نوری رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر ابوالفضل باقری عضو هیات علمی مرکز، که اعضای مدعو این نشست بودند توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند و سپس اعضای حاضر به بحث و بررسی پرداختند. 

در ارتباط با تصمیم‌گیری در خصوص اعضای حقیقی غیر فعال کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد اعضای علی البدل جایگزین و بند مربوط به اعضای حقیقی غیر فعال به آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی اصلاح و در کمیسیون دائمی تصویب شود. 

در ارتباط با بررسی نحوه ورود به مهمترین مسائل روز کشور با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی کشور و لزوم بررسی مطالبات معظم له در ارتباط با مسائل و مشکلات کشور و پیشنهاد راهکارهای علمی جهت رفع این موارد موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مطرح و نتایج آن به دبیرخانه اعلام گردد. 

 
۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۷
تعداد بازدید : ۷۰۰