اخبار

معرفی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و بررسی راه­های همکاری با شورای عالی عتف

معرفی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور  و بررسی راه­های همکاری با شورای عالی عتف

شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به استناد ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور از ادغام دو شورای «غذا و تغذیه» و «سلامت و برنامه اصلاحات» تشکیل گردید . گزارش پیوست به تاریخچه شکل ‏گیری و فعالیت، ترکیب و ساختار شورا، آیین نامه دبیرخانه آن و نقاط اشتراک آن با شورای عالی عتف می پردازد. و در پایان پیشنهاداتی جهت هم افزایی داده شده است.

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۴,۹۸۷