اخبار

بررسی نقاط مشترک بین کلان روندهای احصا شده در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در حوزه آب و برنامه های اجرایی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی

بررسی نقاط مشترک بین کلان روندهای احصا شده در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در حوزه آب و برنامه های اجرایی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی

تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور یکی از وظایف اصلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و تاکنون چهار نسخه از این سند در سال‌های 1388، 1391، 1393 و 1396 انتشار یافته است. با توجه به پایان زمان اعتبار آخرین نسخه سیاستها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور (1396-1400) و ظهور رویکردهای جدید حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری و شرایط جدید کشور، دبیرخانه شورای عالی عتف تدوین و به‌روزرسانی آن را برای بازه زمانی 1405-1401 در دستور کار خود قرار داد. به منظور شناسایی اولویت ها بر اساس روش طراحی شده، ابتدا چالش‌ها و کلان روندهای علم و فناوری کشور در حوزه های تخصصی شناسایی شد.

در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در سه حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی چالشها و کلان روندها احصا گردید. در حوزه آب 16 کلان روند و 18 محور پژوهشی تعیین شده است. در گزارش پیوست  به بررسی تطبیقی و نکات مشترک کلان روندهای احصا شده حوزه آب با برنامه های وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی پرداخته شده است.

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۴
تعداد بازدید : ۵,۴۳۴