اخبار

شاخص دیدبان کارآفرینی و بازتاب تاثیر کرونا بر آن

شاخص دیدبان کارآفرینی و بازتاب تاثیر کرونا بر آن

شاخص دیدبان جهانی کارآفرینی در سال 1997 با مشارکت دانشجویان چندین کشور و با حمایت بنیاد کارآفرینی کافمن ایجاد شد و  مأموریت اصلی آن ارزیابی و ارائه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه است.

موارد زیر از مهترین وظایف آن است. 

1- سنجش و ترازیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای عضو

2- کشف رابطه‌ نظامند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی

3- شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای سطح ملی فعالیت کارآفرینانه

در این گزارش ضمن ارائه تاریخچه تشکیل شاخص دیدبان جهانی کارآفرینی، به عضویت ایران، فرایند کارآفرینی، دسته بندی کشورهای مختلف، 

وضعیت محیط کسب و کار و شاخص های اکوسیستم کارآفرینی ایران، تاثیر کرونا بر کسب و کارها و وجود فرصتهای کارآفرینانه نسبت به سال های قبل اشاره شده است.

۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۷
تعداد بازدید : ۴,۲۶۱