اخبار

فناوری‌های همگرا (NBIC)

فناوری‌های همگرا (NBIC)

فناوری‌های همگرا (NBIC) به مجموعه‌ای از فناوری‌ها گفته می‌شود که با همکاری و هم‌افزایی هم، به بسیاری از نیازهای اساسی پاسخ می‌دهند. در گزارش پیوست، NBIC، جایگاه همگرایی آنها، مزایای همگرایی این فناوری‌ها و اهمیت آن برای سیاستگذاران علم و فناوری شرح داده شده است. 

۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۵۵
تعداد بازدید : ۵,۲۴۶